Ook in 2019 excelleert Intrados weer als betrouwbare dienstverlener op gebied van arbeid!

‘Het Bestuur van de Normering Arbeid heeft ook dit jaar verklaard dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat Intrados B.V. voldoet aan de normen zoals vastgesteld in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering Arbeid’.