Onzekere periode voor Belgische freelancers door coronacrisis

Het zijn onzekere tijden voor freelancers door het uitbreken van de coronacrisis. Freelancers zitten met veel vragen over hun inkomen en de regelingen die vanuit de overheid of verzekeringsmaatschappijen ter beschikking gesteld worden. Intrados denkt graag mee en heeft hieronder verschillende beschikbare maatregelen verzameld. Ook heeft de Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) een gratis telefoonnummer 0800-12018 geopend voor inlichtingen ingevolge van het COVID-19 virus.

Overbruggingsrecht

Freelancers kunnen een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) krijgen van hun Sociaal Verzekeringsfonds.

Het vervangingsinkomen is voor freelancers die in België werken en wonen, maar het Ministerie van Zelfstandigen heeft besloten om deze woonplaatsvoorwaarden tijdelijk te versoepelen. In Nederland wonende freelancers kunnen dit (tijdelijk) recht dus ook krijgen. De voorwaarde is dat de freelancer in België sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt aan het Sociaal Verzekeringsfonds.

Woon je in België, maar werk je in Nederland?

Een freelancer die in België woont en in Nederland werkt, kan een leefloon aanvragen bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Dat kan in de gemeente waar je staat ingeschreven.

De Sociale Verzekeringsfondsen bieden ook de mogelijkheid tot:

  • Aanvraag voor vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen voor 2020.
  • Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor laattijdige betaling.
  • Vrijstelling van bijdragen voor de eerste twee kwartalen. De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.

De steunmaatregelen gaan met terugwerkende kracht in op 1 maart 2020 en hebben betrekking op de maanden maart en april 2020. Deze gestelde periode kan verlengd worden indien nodig.  De maatregelen gelden ook voor startende zelfstandigen en voor freelancers die nog geen vier kwartaalbijdragen betaald hebben.

Het speelt geen rol of de onderbreking van de werkzaamheden volledig of gedeeltelijk is, er is ook geen minimumduur van de onderbreking vereist voor freelancers die hun activiteit verplicht hebben moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de Federale Overheid.

Het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) is vastgesteld op € 1.291,69 per maand zonder gezinslast en € 1.614,10 per maand met gezinslast.

Hoe vraag ik dit aan?

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sites van je Sociale Verzekeringsfonds. Er hoeft geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

Samen komen we door deze onzekere periode heen. Voor overleg of vragen is Intrados gewoon bereikbaar via telefoonnummer +31 30 209 04 50 of per mail info@intrados.nl.

We wensen jou en je naasten alle gezondheid en kracht toe voor de komende periode.

Het team van Intrados

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Onzekere periode voor zzp’ers gedurende coronacrisis

Er is volop aandacht voor het coronavirus in de media. Ook Intrados volgt deze ontwikkelingen. Zo zien we dat veel zzp’ers hard worden geraakt door de uitbraak van de coronacrisis. Hun inkomsten kelderen en opdrachten komen te vervallen.

Ook wij bij Intrados merken dat er veel onzekerheid heerst bij onze kandidaten. Vanuit de Rijksoverheid en de Belastingdienst zijn er verschillende maatregelen aangekondigd en deze zetten we hieronder voor jou op een rijtje:

Tijdelijke bijstandsregeling voor zzp’ers

De overheid neemt diverse maatregelen om ondernemers en zzp’ers te ondersteunen in deze tijden. Zo kunnen zzp’ers bij de gemeente een tijdelijke bijstandsregeling aanvragen. De overheid vult het inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum. Dat is – afhankelijk van inkomen en huishoudsamenstelling – maximaal € 1.500 netto per maand. Aangezien het geen lening is maar een gift, hoef je dit geld dus niet terug te betalen. Meer informatie? Ga naar de website van Rijksoverheid.

Uitstel van betaling aan de Belastingdienst

Dreigen er financiële problemen te ontstaan door de coronacrisis? Dan kun je bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Verlaging van de invorderingsrente

Ben je als zzp’er niet in staat om de belasting op tijd te betalen? Normaal gesproken wordt er 4% invorderingsrente berekent als er niet op tijd betaald wordt. Deze rente heeft de Belastingdienst vanaf 23 maart verlaagd naar 0,01%. Ook heeft de Belastingdienst het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze rente rekent de Belastingdienst als je niet op tijd of voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan.

Meer informatie over uitstel van betaling en/of verlaging van de invorderingsrente? Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wij zijn er voor al onze relaties

Intrados is gewoon bereikbaar zoals je van ons gewend bent! Heb je vragen of wil je overleggen? Neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ook in 2019 excelleert Intrados weer als betrouwbare dienstverlener op gebied van arbeid!

‘Het Bestuur van de Normering Arbeid heeft ook dit jaar verklaard dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat Intrados B.V. voldoet aan de normen zoals vastgesteld in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering Arbeid’.