De toegevoegde waarde van een medisch schrijver

medisch schrijven intradosMedisch schrijvers zijn onmisbaar voor de farmaceutische industrie. Onderzoekstudies en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en medische apparatuur nemen in rap tempo toe. Een medisch schrijver zet het inhoudelijke – vaak met vakjargon doorspekte – verhaal van een specialist om naar een voor de doelgroep begrijpelijke tekst. Dat is een complexe brug om te bouwen.

Duizendpoot voor diverse doelgroepen

Binnen de medische sector wordt gecommuniceerd naar een grote diversiteit aan doelgroepen. De medisch schrijver houdt zich bezig met het begrijpelijk maken van diverse teksten, zoals:

  • wetenschappelijke documenten;
  • onderzoeksdocumenten over ziektes en medicijnen;
  • documenten ten behoeve van scholing;
  • e-learnings en trainingen;
  • publicaties voor vakbladen;
  • webteksten met betrekking tot gezondheidszorg;
  • gebruikers- en onderhoudshandleidingen voor medische apparatuur.

Ook in laboratoria zijn medisch schrijvers onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van onderzoeksverslagen of een bijsluiter voor medicijnen. Kortom: de medisch schrijver is een echte duizendpoot

Medisch schrijver: een onwaarschijnlijk beroep

Er is in Nederland geen speciale opleiding tot medisch schrijver. Het overgrote deel van de medisch schrijvers heeft een universitaire opleiding in life-science afgerond (master of PhD). Daarna specialiseren zij zich vaak ook nog op een specifiek gebied binnen de bedrijfstak. Tijdens de studie doet de medisch schrijver relevante (praktijk)ervaring op; zo wordt al snel duidelijk welk specialisme aansluit. Het is belangrijk dat de medisch schrijver alle protocollen kent en bekend is met de medische terminologie. Een medische opleiding is daarom echt een vereiste.
intrados medisch schrijven Naast medische kennis, beschikt de medisch schrijver over een goed taalgevoel om de juiste informatie op een begrijpelijke manier over te kunnen brengen. Dit maakt de medisch schrijver uniek: het is namelijk niet vanzelfsprekend dat een goed opgeleide medisch specialist over de gave beschikt om informatief en duidelijk te kunnen schrijven. Zo is de medisch schrijver een bijzondere combinatie tussen alfa en bèta.

De medisch schrijvers van Intrados

Een goede medisch schrijver heeft dus veel vakkennis en -ervaring en weet precies welke informatie nodig is om de vereiste documentatie te kunnen schrijven. Ook kan hij of zij informatie helder en gericht presenteren aan verschillende doelgroepen. Deze combinatie van medische kennis en uitstekende schrijfvaardigheden bepalen de toegevoegde waarde van een medisch schrijver. Door de inzet van een medisch schrijver wordt medische kennis voor iedereen toegankelijk, kan medische apparatuur goed en veilig gebruikt worden, en kan een gebruiker van medicijnen de (bij)werking hiervan in begrijpelijke taal lezen. Heldere informatieoverdracht is essentieel voor medische producten en diensten; zo maakt de medisch schrijver zich onmisbaar voor de farmaceutische industrie.

Wij werken o.a. voor:

Direct contact

+31 (0)30 209 04 50

Stel uw vraag